Vertaa

Verosen eri versioiden ominaisuudet

Ominaisuus

Tili-
Veronen

Yrittjä-Veronen

Perhe-
Veronen

Tuloveroilmoitus

x

x

x

- yksityishenkilön lomakkeet
   1 (esitäytetty veroilmoitus),
   2C, 3, 3A, 7, 8, 9, 9A, 13, 14A, 14B, 15, 16, 19

x

x

x

- yrityslomakkeet
   4, 5, 6, 6A, 6B, 6C, 6D
   62, 65, 66, 70, 71A, 71B, 72, 72A, 73, 73B, 74, 75,
   76, 77, 78, 7A, 7B, 7C, 7M, 8A, 8B, 12A, 16, 18, 18B

x

x

 

- lomakkeiden optisesti luettava paperitulostus

x

x

x

- kunkin vuoden verolait ja perusteet

x

x

x

- kunkin vuoden kunnallisveroprosentit

x

x

x

- kunkin vuoden kirkollisveroprosentit

x

x

x

- yksityiskohtainen verolaskelma

x

x

x

- verolippulaskelma

x

x

x

- yksityiskohtainen pikalaskenta

x

x

x

- veronpainemittari ja valittavissa oleva veronäyttö

x

x

x

- sisällön mukaisesti opastava täyttö

x

x

x

- jopa 100 lomaketta tai lisäselvitystä yhdessä aineistossa

x

x

x

- useita rinnakkaisia aineistoja samalle vuodelle

x

x

x

- tietojen kopiointi verovuodelta seuraavalle

x

x

x

- palkansaajan autoetulaskelma

x

x

x

- yrittäjän autoetulaskelma

x

x

 

- yritystulon pääoma-ansiotulojakolaskelmat

x

x

 

- sähköinen yritysveroilmoitus

x

x

 

- yksityiskohtainen kuittaus sähköisestä ilmoituksesta

x

x

 

- sähköisten ilmoitusten seurantalokit

x

x

 

- vapaamuotoiset liitetiedostot kytkettynä tai erikseen

x

x

 

- tietojen siirto kirjanpidosta

x

x

 

 

 

 

 

Kausiveroilmoitukset

x

x

 

- arvonlisävero

x

x

 

- työnantajasuoritukset

x

x

 

- muut oma-aloitteiset verot

x

x

 

- ilmoitusten siirto kirjanpidosta/palkkahallinnosta

x

x

 

- ilmoitusten tarkistaminen ja hyväksyntä

x

x

 

- sähköinen ilmoitus joukkolähetyksenä

x

x

 

- kuittaus sähköisestä lähettämisestä

x

x

 

- sähköisten ilmoitusten seurantaloki

x

x

 

- korjausilmoitukset

x

x

 

- maksutietojen välitys asiakkaalle sähköpostitse

x

 

 

 

 

 

 

Vuosi-ilmoitukset

x

x

 

- siirto palkkahallinnosta

x

x

 

- tarkistus ja hyväksyntä

x

x

 

- korjausilmoitukset

x

x

 

- kuittaus lähetyksistä

x

x

 

- sähköisten ilmoitusten seurantaloki

x

x

 

 

 

 

 

Käytön rajat

 

 

 

- yhdelle käyttäjälle

 

x

x

- käyttäjämäärä lisenssikohtainen

x

 

 

- ilmoitus/laskentakohteita (yrityksiä/perheitä)

ei rajaa

5

5

 

 

 

 

 

Koti | Veroset | Vertaa | Ensimmäinen | Silmo | Tuki |