Veroset

Veronen-ohjelmistot ovat yksityis- ja yritysverotuksen asiantuntijaohjelmistoja.
Ohjelmistot on kehitetty yhteistyössä eri veroasiantuntijoiden kanssa.

Verosilla voit
*  laatia ja tulostaa erilaisia yksityis- ja yritysveroilmoituksia
*  laskea ja suunnitella verotusta
*  tehdä verotukseen liittyviä kannattavuuslaskelmia
*  hoitaa yritysten kausivero- ja vuosi-ilmoituksia

Veronen tuntee verolait vuodesta 1993 alkaen. Ohjelma sisältää kaikki tietyn verovuoden veroperusteet ja laskee automaattisesti viran puolesta tehtävät vähennykset. Samoin Veronen tuntee kaikki Suomen kunnat sekä kuntien ja seurakuntien tuloveroprosentit.

Verosella on mahdollista tulostaa veroilmoitus Verohallituksen hyväksymänä optisesti luettavana paperitulosteena. Lisäksi kaikki ohjelman käyttämät lisäselvitykset on mahdollista tulostaa tavalliselle paperille varsinaisen veroilmoituksen tueksi tai liitteeksi.

Tili- ja YrittäjäVerosella voit lähettää sähköisesti eri yritysmuotojen tuloveroilmoitukset ja niiden liitetiedostot sekä kausiveroilmoitukset.
Tuloverotuksessa on paljon tietoa, joka pysyy vuodesta toiseen muuttumattomana tai lähes muuttumattomana: perustiedot, omaisuuserät, tulolajit jne. Veronen pystyy kopioimaan edellisen vuoden veroilmoitusaineiston seuraavan vuoden veroilmoituksen pohjaksi. Ensimmäisen vuoden jälkeen riittää muutosten kirjaus. Tämä on korvaamaton etu erityisesti yritysverotuksessa ja tilanteissa, joissa veroilmoitusaineistossa on runsaasti varallisuustietoja, esimerkiksi arvopapereita tai vuokrahuoneistoja tai -kiinteistöjä.
Yhden henkilön tai yrityksen veroilmoituksessa voi olla jopa 100 erilaista lomaketta tai lisäselvitystä.
Samalle verovuodelle voi laatia useita rinnakkaisia aineistoja esimerkiksi vaihtoehtojen selvittelyä varten tai siksi, että yrityksen pitää poikkeuksellisesti antaa kaksi veroilmoitusta samalle vuodelle.

TiliVeronen on palvelukäyttöön tarkoitettu ohjelmisto. Se soveltuu tilitoimistoille, pankeille, asianajotoimistoille ja muille tahoille, joissa hoidetaan useiden yritysten ja/tai yksityishenkilöiden veroasioita.
YrittäjäVeronen on yksittäisen yrityksen ja/tai useamman yrityksen omistavan yrittäjän käyttöön tarkoitettu ohjelmisto. Se soveltuu sellaisille yrityksille, jotka hoitavat itse veroasiansa tai yrittäjien omistajille, jotka haluavat itse laskea tai suunnitella verotustaan vaikka varsinaiset asiat hoidetaan tilitoimistossa.
PerheVeronen on yksityisen verovelvollisen työkalu. Se ei sisällä yritysverotusta.

Hinnasto

Ohjelma

Perushinta

Ylläpito/vuosi alk.

TiliVeronen palvelukäyttöön esim. tilitoimistoille

1.450 €

390 €

YrittäjäVeronen yrittäjälle ja hänen perheelleen

  760 €

180 €

PerheVeronen palkansaajille ja sijoittajille

  180 €

75 €

Koti | Veroset | Vertaa | Ensimmäinen | Silmo | Tuki |