Päivitykset

Veronen 20.2.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 20.2.1.
Tämä päivitys tuo lomakkeet 4 ja 6D vuodelle 2020.
Se on täydennys edelliseen versioon 20.1.2.
Nyt mukana ovat kaikki yhteisölomakkeet vuodelle 2020.

Lomake 4
Tulolaskelma on perusteellisesti uusittu
Uutena lomakkeelle on tullut myös vanhojen tappioiden seuranta.

Lomake 6U
Lomake on muuttunut samaan tapaan kuin kotimaisen yhtiön lomake 6B.

Yhteisöjen tulolähdejaon poistaminen
Suuri osa vuoden 2020 lomakemuutoksista perustuu tulolähdemuutokseen. Asia lienee tuttu ainakin Verosen ammattikäyttäjille, mutta tässä linkki.
https://www.vero.fi/syventavat-vero-ohjeet/ohje-hakusivu/77302/er%c3%a4iden-yhteis%c3%b6jen-tulol%c3%a4hdejaon-poistaminen2/

Veronen 20.1.2

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 20.1.2.
Tämä päivitys tuo lomakkeet 6 ja 6C liitteineen vuodelle 2020.
Se on täydennys edelliseen versioon 20.1.1.
Vuodelta 2020.puuttuvat yhä 4 ja 6U.

 

Veronen 20.1.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 20.1.1.
Tämä päivitys tuo lomakkeen 6B liitteineen vuodelle 2020.

Verohallituksen tarkistusmoduli TaMo päivittyy sallimaan yhteisöjen vuoden 2020 sähköiset ilmoitukset.

Lomake 6B
Uusia kenttiä:
Yhtiö ei harjoita elinkeinotoimintaa (EVL 1 §:n 1 mom.)
Käyttöomaisuuskiinteistöjen luovutusvoitot
Muun omaisuuden luovutusvoitot
Muun omaisuuden luovutustappiot ja arvonalentumise
- Vähennyskelpoinen osuus
Muuhun omaisuuteen kuuluvien saamisten arvonalentumiset
- Vähennyskelpoinen osuus
Luovutusvoitot, epäsuora tuloutus
Saamiset saman konsernin yrityksiltä
Muut saamiset
Tuotot kapitalisaatiosopimuksista ym.
- Veronalainen osuus

Lomake 8A
Lomakkeen tietosisältöön on lisätty yhtiöiden y-tunnukset. Näitä ei kuitenkaan ole merkitty pakollisiksi lomakkeen sähköisissä määrittelyissä. Siksi TaMo ei vaadi y-tunnusta, mutta tarkistaa sen, jos y-tunnus on annettu.

Lomakkeelle on myös lisätty uusi tietoryhmä ”Muu omaisuus”

Uudistuksen myötä verolomakkeen asu on muuttunut siinä määrin, että Verosessa päätettiin siirtyä paperipohjaisesta tietosisällöstä sähköisten määrittelyjen mukaiseen tietosisältöön. Uuden 8A-lomakkeen osalta se merkitsee, että Verosessa on vain yksi 8A-lomake, johon mahtuu 20 tietoriviä kutakin neljästä ryhmästä. Jos tämä ei riitä, ilmoita meille, niin laajennamme pohjaa. Kun vanhat 8A-lomakkeet siirretään vuodelta 2019 vuodelle 2020, päivitys huolehtii eri 8A-lomakkeilla olevien tietojen kasaamisesta yhdelle 8A-lomakkeelle.

Tulostettaessa noudatetaan verohallituksen pohjia ja tarvittaessa tulostetaan useampia 8A-lomakkeita. Jos näin on tarpeen, summatiedot ovat vasta viimeisellä lomakkeella.

Lomake 62
Uusia kenttiä:
Kone- ja laiteinvestoinnit verovuonna
Poisto kone- ja laiteinvestoinneista

Lomake 70
Hybridijärjestelmien vuoksi hyvitettävät verot ovat mukana ensimmäistä kertaa.

Tämä on vienyt uusiksi sekä tulostus- että sähköisen ilmoittamisen logiikan. Nyt lomakeella 70 on kaksi lisäselvitystä aiempia hyvitettäviä veroja varten sekä yksi lisäselvitys hybridijärjestelyille. Tämä sinänsä noudattaa paperilomakkeen mallia, mutta tarvittaessa lisäselvityksiä voidaan lisätä ilman ongelmia sähköiseen ilmoittamiseen. Ilmoita, jos tarvetta ilmenee. Mielellään hyvissä ajoin etukäteen.

Lomake 71B
Lomakkeelle on tullut lisää eritelytyyppejä ja paperilomake on laajentunut 5-sivuiseksi.

Y-tunnusta tai vastaavaa tarvitaan kaikissa yksilöinneissä. Jos et pysty antamaan suomalaista y-tunnusta, käytä tunnusta 0000000-0. TaMo hyväksyy sen tietona tunnuksen puuttumisesta. Tyhjä ruutu ei läpäise TaMoa.
Tämänkin lomakkeen kohdalla on pitänyt valita, noudatetaanko paperilomaketta vai sähköistä formaattia. Valinta osui nyt paperilomakkeeseen. Jos yksi 71B-lomake ei riitä tarpeisiisi, ilmoita asiasta mahdollisimman pian ja ilmoita, miltä osin laajennusta tarvitaan.

Tietoja siirtyy lomakkeelle 6B tuloslaskelmaan. Varmista, että siirtymät toimivat haluamallasi tavalla.

Lomake 78
Poistettu kentät:
Tilikauden markkinointikustannukset yhteensä
Etuyhteysosapuolen maksama kompensaatio markkinointikustannuksista
Kentän 218 merkitys on muuttunut:
Etuyhteysosapuolen maksama kompensaatio tutkimus-ja tuotekehotyskustannuksista à Onko etuyhteysosapuoli maksanut verovelvolliselle kompensaatiota tutkimus- ja tuotekehityskustannuk-sista?
1 = Kyllä, ennen siis kysyttiin rahamäärää.

Veronen 19.3.2

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 19.3.2.
Tämä päivitys tuo yksityishenkilön lomakkeet vuodelle 2019.

Veronen 19.2.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 19.21.
Tämä päivitys tuo metsäverotuslomakkeen 2C.
Siinä ei ole muita muutoksia verrattuna versioon v 19.1.3..

Veronen 19.1.3
Päivitys paikkaa muutaman tilanteen lomakkeiden 6A ja 5 sähköisessä lähetyksessä.
Verohallitus on lisännyt logiikkatarkistuksia TaMoon.
Tästä on seurannut, että muutamissa ruuduissa ei ole saanut välittää sinänsä oikeaa nollatietoa.
Tällainen on ollut mm., että ulkomaille maksettavaa veroa ei haeta hyvitettäväksi eli ei ole maksettukaan.
Toisin päin 6A-lomakkeella kirjanpidollinen nollatuloskin pitää ilmoittaa.

Veronen 19.1.1
Kaikki modulit päivittyvät tasolle 19.11.

Tämä päivitys tuo henkilöyhtiölomakkeet 5 ja 6A sekä niiden liitteet.
Samalla myös henkilöverotuksen perusteet vuodelle 2019 on päivitetty.

Lomake 6A
Sähköisessä ilmoittamisessa tilintarkastuskenttien tunnukset vaihtuvat. Tämä on ’sisäinen’ muutos, joka ei näy käyttäjälle, koska Veronen hoitaa kenttien tunnisteet, mutta kentän
’Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja (178)’ koodaus on muuttunut ylösalaiseksi. Nyt 1 = Kyllä ja 2 = Ei!
Nyt tämä on linjassa esim. lomakkeen 6B kanssa.

Yhtiömiesselvityksessä on jälleen palattu tulo-osuuksien ilmoittamisessa neljään desimaaliin. Nyt osuuden voi siis jälleen antaa riittävällä tarkkuudella.. Jos annat osuuden esim. kahdella desimaalilla, Veronen panee perään puuttuvat 2 nollaa, esim. 85,21 -> 85,2100.

Tuloslaskelmaan on tullut uusi kenttä: 345 Vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §).

Jos ilmoitusta on alettu täyttää vanhalle pohjalle, Veronen siirtää loput kentät uusille paikoilleen.

Lomake 7B
Lomakkeelle on tullut uudet kentät korkotuloille ja korkomenoille.

Lomake 7C
Lomakkeelle on tullut uusi kenttä korkotulot.

Veronen 18.7.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 18.71.

Tämä päivitys tuo loput yhteisölomakkeet 4, 6, 6C ja 6U.

Pieniä muutoksia on tullut 6U-lomakkeelle konsernisuhteissa maksettuihin korkoihin.
Päivitys siirtää mahdolliset jo täytetyt kentät oikeille paikoilleen, mutta tarvittaessa uusien kenttien tiedot pitää täydentää.

Nyt myös lomake 81 on kunnossa. Koska lomake on lähes kauttaaltaan muuttunut, mahdollisesti jo täytetyltä vanhanmuotoiselta 81:ltä ei paljoa siirry nykylomakkeelle. Lomakkeelle on myös tehty erillinen lisäselvitys 9 vanhojen verovuosien korkojen erittelemiseksi.

Lomaketta 66 ei vieläkään ole näkynyt verottajan sivuilla. Sen sähköinen määrittely on kuitenkin ennallaan, joten lomakkeen voi lähettää turvallisesti sähköisenä. Papaerituloste mahdollisesti ei kelpaa optiseen lukuun, joten sitä tulee käyttää ainoastaan omaan käyttöön.

Veronen 18.6.1

Tili- Yritäjä- ja PerheVeronen päivittyvät tasolle 18.61.

Tämä versio tuo mukanaan yksityisen verovelvollisen lomakkeiston vuodelle 2018.

Tuloveroilmoittaminen perustuu yhä vahvemmin suoritusten maksajien verohallinnolle antamiin verotustietoihin. Tällä logiikalla verohallitus ei enää halua täydellistä veroilmoitusta vaan verovelvollisen tulee korjata ja täydentää saamaansa ’veroehdotusta’. Veroehdotuskaan ei ole lomakemuotoinen vaan ainoastaan tuloste asianomaisen verottajan tiedossa olevasta tilanteesta.

Veroehdotusta voi täydentää ja korjata OmaVero -palvelussa netissä. Tämä on verottajalle mieluisin tapa. Ilmoittajan kannalta pelkkä korjaaminen johtaa siihen, että laskentakelpoista kokonaistilannetta ei synny. Toisaalta suoraan OmaVeroon syötetyt tiedot menevät sellaisenaan ja oikeina perille.

Toinen ilmoitusten korjailumahdollisuus on täyttää korjattavat ja täydennettävät tiedot uusille lomakkeille, jotka tulostetaan ja lähetetään verohallinnon optiseen lukupalveluun. Tämä vastaisi muuten vanhaa veroilmoitusmenettelyä, mutta näillekin lomakkeille halutaan osittain ja sekaisin muutoksia ja lisäyksiä. Pelkästään uusien lomakkeiden varassa ei myöskään synny laskentapohjaa.  Paperitulosteet tuovat mukanaan myös sen, että sinänsä luotettavan optisen luvun jälkeen, tietojen tulkkaaminen vaatii verovirkailijan panosta. Oletettavasti lomakkeet kehittyvät ensi vuodeksi.

Lomakkeiston osalta tämä hiljaisuudessa toteutunut muutos on suurin kertamuutos Verosen ja varmaan Suomenkin historiassa. Käytettävissä oleva lomakkeisto vuodelle 2018 on:

50A, 50B, 16A, 16B, 1A,1B,1C,1D, 7H, 7K, 7L, 9, 9A, 10, 11, 13, 14A, 14B, 14C ja 19.

Tämä versio tuo mahdollisuuden syöttää tiedot uusille lomakkeille ja tulostaa ne.

Lomakkeista ja niiden käytöstä löytyy tarkempi kuvaus:

http://www.veronen.fi/imuroi/Ohje_Veroilmoitus_2018.pdf

Koska tämä päivitys tulee pahasti myöhässä, useimmat Verosta yksityisverotukseen käyttävät ovat joutuneet pakostakin menettelemään olosuhteisiin nähden parhaalla tavalla: Muutokset ilmoitetaan OmaVerossa ja verolaskentaa varten verovelvollisen kokonaistilanne syötetään Veroseen.

Veronen v18.5.1.

Tili- ja Yrittäjä- ja PerheVeronen päivittyvät tasolle 18.5.1
Tämä versio tuo osakeyhtiön lomakkeiston (6B + liitteet) vuodelle 2019.
Lomake 81 ei ole vielä käytettävissä oikeassa muodossaan, joten sitä ei pidä täyttää.
Lomakkeen 66 paperimallia ei ole verohallitukselta julkaistu, joten sitä ei voi tulostaa, mutta sähköinen lähetys on mahdollinen.
Lomake 7M ei myöskään tulostu oikein, mutta on lähetettävissä sähköisesti.

Pääsiäisen aikana julkaistaan paljon lisää sekä yritys- että yksityisen verovelvollisen lomakkeita 2018. Tämä versio kannattaa asentaa ainoastaan, jos pikaisesti pitää hoitaa osakeyhtiön veroilmoituksia vuodelle 2019.

 Vanhat Lueminut.pdf –tiedotteet

Löydät kaikki edelliset tiedotteet tästä linkistä: http://www.veronen.fi/imuroi/Lueminut_vanhat.pdf

1. Lataus
Tallenna oman Verosesi päivitystiedosto kovalevyllesi.
(Tiedosto kannattaa tallentaa aina samaan paikkaan, esim. kansioon C:\Lataukset tms.)

2. Asennus
Käynnistä päivityksen asennus kaksoisklikkaamalla tallentamaasi tiedostoa. Asennuksen purkuun tarvitaan erikseen toimitettu salasana. On tärkeää, että valitset kohdekansioksi sen, jossa on Verosen edellinen versio. Anna uusien tiedostojen korvata edelliset. Jos et saa kysymystä korvaamisesta, asennat väärään kohteeseen.
 

Yksityiskohtaiset lataus- ja asennusohjeet tästä

Tutustu AINA päivityksen jälkeen Lueminut-tiedostoon. Jos se ei aukea automaattisesti käynnistäessäsi Verosta, voit avata sen Verosen päävalikosta painamalla Lueminut-painiketta. 
Päivityksen saa asentaa vain jos koneessa/palvelimella on jo Veronen. Mikäli asennat  koneeseen, josta Veronen o
n poistettu tai uuteen koneeseen, tarvitset täysasennuksen.

TiliVeronen v20.2.1

YrittäjäVeronen v20.2.1

PerheVeronen v19.3.2.

 

Koti | Veroset | Tuki | Asennus | Päivitykset |