Päivitykset

Veronen 19.2.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 19.21.
Tämä päivitys tuo metsäverotuslomakkeen 2C.
Siinä ei ole muita muutoksia verrattuna versioon v 19.1.3..

Veronen 19.1.3
Päivitys paikkaa muutaman tilanteen lomakkeiden 6A ja 5 sähköisessä lähetyksessä.
Verohallitus on lisännyt logiikkatarkistuksia TaMoon.
Tästä on seurannut, että muutamissa ruuduissa ei ole saanut välittää sinänsä oikeaa nollatietoa.
Tällainen on ollut mm., että ulkomaille maksettavaa veroa ei haeta hyvitettäväksi eli ei ole maksettukaan.
Toisin päin 6A-lomakkeella kirjanpidollinen nollatuloskin pitää ilmoittaa.

Veronen 19.1.1
Kaikki modulit päivittyvät tasolle 19.11.

Tämä päivitys tuo henkilöyhtiölomakkeet 5 ja 6A sekä niiden liitteet.
Samalla myös henkilöverotuksen perusteet vuodelle 2019 on päivitetty.

Lomake 6A
Sähköisessä ilmoittamisessa tilintarkastuskenttien tunnukset vaihtuvat. Tämä on ’sisäinen’ muutos, joka ei näy käyttäjälle, koska Veronen hoitaa kenttien tunnisteet, mutta kentän
’Sisältääkö tilintarkastuskertomus kielteisiä lausuntoja (178)’ koodaus on muuttunut ylösalaiseksi. Nyt 1 = Kyllä ja 2 = Ei!
Nyt tämä on linjassa esim. lomakkeen 6B kanssa.

Yhtiömiesselvityksessä on jälleen palattu tulo-osuuksien ilmoittamisessa neljään desimaaliin. Nyt osuuden voi siis jälleen antaa riittävällä tarkkuudella.. Jos annat osuuden esim. kahdella desimaalilla, Veronen panee perään puuttuvat 2 nollaa, esim. 85,21 -> 85,2100.

Tuloslaskelmaan on tullut uusi kenttä: 345 Vähennysrajoitteiset korkokulut (EVL 18 a §).

Jos ilmoitusta on alettu täyttää vanhalle pohjalle, Veronen siirtää loput kentät uusille paikoilleen.

Lomake 7B
Lomakkeelle on tullut uudet kentät korkotuloille ja korkomenoille.

Lomake 7C
Lomakkeelle on tullut uusi kenttä korkotulot.

Veronen 18.7.1

Kaikki modulit päivittyvät tasolle 18.71.

Tämä päivitys tuo loput yhteisölomakkeet 4, 6, 6C ja 6U.

Pieniä muutoksia on tullut 6U-lomakkeelle konsernisuhteissa maksettuihin korkoihin.
Päivitys siirtää mahdolliset jo täytetyt kentät oikeille paikoilleen, mutta tarvittaessa uusien kenttien tiedot pitää täydentää.

Nyt myös lomake 81 on kunnossa. Koska lomake on lähes kauttaaltaan muuttunut, mahdollisesti jo täytetyltä vanhanmuotoiselta 81:ltä ei paljoa siirry nykylomakkeelle. Lomakkeelle on myös tehty erillinen lisäselvitys 9 vanhojen verovuosien korkojen erittelemiseksi.

Lomaketta 66 ei vieläkään ole näkynyt verottajan sivuilla. Sen sähköinen määrittely on kuitenkin ennallaan, joten lomakkeen voi lähettää turvallisesti sähköisenä. Papaerituloste mahdollisesti ei kelpaa optiseen lukuun, joten sitä tulee käyttää ainoastaan omaan käyttöön.

Veronen 18.6.1

Tili- Yritäjä- ja PerheVeronen päivittyvät tasolle 18.61.

Tämä versio tuo mukanaan yksityisen verovelvollisen lomakkeiston vuodelle 2018.

Tuloveroilmoittaminen perustuu yhä vahvemmin suoritusten maksajien verohallinnolle antamiin verotustietoihin. Tällä logiikalla verohallitus ei enää halua täydellistä veroilmoitusta vaan verovelvollisen tulee korjata ja täydentää saamaansa ’veroehdotusta’. Veroehdotuskaan ei ole lomakemuotoinen vaan ainoastaan tuloste asianomaisen verottajan tiedossa olevasta tilanteesta.

Veroehdotusta voi täydentää ja korjata OmaVero -palvelussa netissä. Tämä on verottajalle mieluisin tapa. Ilmoittajan kannalta pelkkä korjaaminen johtaa siihen, että laskentakelpoista kokonaistilannetta ei synny. Toisaalta suoraan OmaVeroon syötetyt tiedot menevät sellaisenaan ja oikeina perille.

Toinen ilmoitusten korjailumahdollisuus on täyttää korjattavat ja täydennettävät tiedot uusille lomakkeille, jotka tulostetaan ja lähetetään verohallinnon optiseen lukupalveluun. Tämä vastaisi muuten vanhaa veroilmoitusmenettelyä, mutta näillekin lomakkeille halutaan osittain ja sekaisin muutoksia ja lisäyksiä. Pelkästään uusien lomakkeiden varassa ei myöskään synny laskentapohjaa.  Paperitulosteet tuovat mukanaan myös sen, että sinänsä luotettavan optisen luvun jälkeen, tietojen tulkkaaminen vaatii verovirkailijan panosta. Oletettavasti lomakkeet kehittyvät ensi vuodeksi.

Lomakkeiston osalta tämä hiljaisuudessa toteutunut muutos on suurin kertamuutos Verosen ja varmaan Suomenkin historiassa. Käytettävissä oleva lomakkeisto vuodelle 2018 on:

50A, 50B, 16A, 16B, 1A,1B,1C,1D, 7H, 7K, 7L, 9, 9A, 10, 11, 13, 14A, 14B, 14C ja 19.

Tämä versio tuo mahdollisuuden syöttää tiedot uusille lomakkeille ja tulostaa ne.

Lomakkeista ja niiden käytöstä löytyy tarkempi kuvaus:

http://www.veronen.fi/imuroi/Ohje_Veroilmoitus_2018.pdf

Koska tämä päivitys tulee pahasti myöhässä, useimmat Verosta yksityisverotukseen käyttävät ovat joutuneet pakostakin menettelemään olosuhteisiin nähden parhaalla tavalla: Muutokset ilmoitetaan OmaVerossa ja verolaskentaa varten verovelvollisen kokonaistilanne syötetään Veroseen.

Veronen v18.5.1.

Tili- ja Yrittäjä- ja PerheVeronen päivittyvät tasolle 18.5.1
Tämä versio tuo osakeyhtiön lomakkeiston (6B + liitteet) vuodelle 2019.
Lomake 81 ei ole vielä käytettävissä oikeassa muodossaan, joten sitä ei pidä täyttää.
Lomakkeen 66 paperimallia ei ole verohallitukselta julkaistu, joten sitä ei voi tulostaa, mutta sähköinen lähetys on mahdollinen.
Lomake 7M ei myöskään tulostu oikein, mutta on lähetettävissä sähköisesti.

Pääsiäisen aikana julkaistaan paljon lisää sekä yritys- että yksityisen verovelvollisen lomakkeita 2018. Tämä versio kannattaa asentaa ainoastaan, jos pikaisesti pitää hoitaa osakeyhtiön veroilmoituksia vuodelle 2019.

 Vanhat Lueminut.pdf –tiedotteet

Löydät kaikki edelliset tiedotteet tästä linkistä: http://www.veronen.fi/imuroi/Lueminut_vanhat.pdf

1. Lataus
Tallenna oman Verosesi päivitystiedosto kovalevyllesi.
(Tiedosto kannattaa tallentaa aina samaan paikkaan, esim. kansioon C:\Lataukset tms.)

2. Asennus
Käynnistä päivityksen asennus kaksoisklikkaamalla tallentamaasi tiedostoa. Asennuksen purkuun tarvitaan erikseen toimitettu salasana. On tärkeää, että valitset kohdekansioksi sen, jossa on Verosen edellinen versio. Anna uusien tiedostojen korvata edelliset. Jos et saa kysymystä korvaamisesta, asennat väärään kohteeseen.
 

Yksityiskohtaiset lataus- ja asennusohjeet tästä

Tutustu AINA päivityksen jälkeen Lueminut-tiedostoon. Jos se ei aukea automaattisesti käynnistäessäsi Verosta, voit avata sen Verosen päävalikosta painamalla Lueminut-painiketta. 
Päivityksen saa asentaa vain jos koneessa/palvelimella on jo Veronen. Mikäli asennat  koneeseen, josta Veronen o
n poistettu tai uuteen koneeseen, tarvitset täysasennuksen.

TiliVeronen v19.2.1

YrittäjäVeronen v19.2.1

PerheVeronen v19.2.1.

 

Koti | Veroset | Tuki | Asennus | Päivitykset |